הזרקות איטום

איטום שלילי בהזרקה נעשה במבנים תת קרקעיים, מרתפים, חניונים מקלטים ובקירות חוץ.

חומרי ההזרקה מוזרקים דרך מיתדים עם פיות הזרקה לתוך הסדקים הקפילאריים בקירות ,

ומתנפחים ואוטמים בעת מגע עם המים.

האיטום השלילי מתבצע במקלטים ובמרתפים ,חניונים ופירי מעליות וישנם מקרים בהם נדרש

איטום שלישי בחדרים ובגגות.

ביצוע איטום שלילי הינה עבודה מקצועית שמצריכה סבלנות רבה וידע רב בתחומים השונים.

איטום שלילי מבוצע מהצד הנגדי לחדירת הרטיבות כאשר בלתי ניתן להגיע ולאטום את הקירות

מבחוץ או כאשר עלויות החפירה וגילוי היסודות גבוהות .

איטום זה מבוצע כאשר אין גישה למערכת האיטום הקונבנציונאלית ומתבצע בעיקר לאחר גמר הבניה.

לעיטים הכשלים נובעים עקב תזוזות הבניין ו/או שינויים גאולוגיים.

איטום שלילי במריחה נועד למילוי , איחוי ושיקום יציקת הבטון גם במקומות בהם אין נזילות אך יש

תופעות סגרציה – כיסי חצץ וכיסי אוויר בבטון.