פנטרון

חברתנו נבחרה להיות המפקחת הבלעדית על כל עבודות הפנטרון של חברת "לאריספלסט", חומר הפנטרון אשר ידוע ביכולות האיטום שלו , מעורבב יחד עם הבטון ובכך נותן מענה לבעיות איטום כבר בשלב היציקה .